Perspective profetice, pentru Lazăr Gog

„Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu, și slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea, idolilor.”

Isaia 42:8

Războiul lui Gog, un război în mintea lui. Lazăr Gog, comunismul și securitatea.

36 min

Luarea aminte la cuvântul prorociei a fost lucrarea Duhului Sfânt, în vederea luminării inimilor noastre.

10 min

Un început de an greu. Povara minciunii apasă cu putere, corabia este gata să se scufundă. Cârpituri făcute în grabă.

33 min

„Credința” după mintea omului, vrăjmășie cu Dumnezeu. Minciuni în Numele lui Dumnezeu, planuri „dumnezeiești”, din care nimic nu se va împlini.

21 min

Omul care nu vrea să asculte de Duhul Sfânt, contestă adevărul în ce privește legile din România. Cel care se socotește mai presus de apostoli și Dumnezeu.

30 min

Beat la amvon, dar fără prihană în ziua judecății. Politică, curvie și întuneric. Disprețuind cuvintele înțelepciunii lui Dumnezeu.

10 min

Vorbind cu bătaie de joc la adresa Celui care ne-a dat viață. Cel care promovează ura și uciderea, ca plan profetic din partea lui Dumnezeu.

97 min

Perspectivă profetică 2017 pentru Lazăr Gog. Am propovăduit pacea și clipul a fost reclamat ca instigator la ură, șters... Ha-ha. Vizionați pe Vimeo.

40 min
Biruitorul, 2011-2024