Lazăr Gog învaţă fraţii romi la curvie (video)

Biruitorul protestează împotriva minciunilor lui Lazăr Gog

detalii

Contorul dreptăţii (oprit)

330 zile : 02 ore : 57 minute : 55 secunde

Timp scurs de la sesizarea minciunilor la
Cultul Penticostal din România, Romanian Church of God,
Assemblies of God şi Romanian Pentecostal Union.

Sesizare

Expediat: 11 iunie 2017, duminică, 17:48

Acest mail necesită o confirmare de primire din partea fiecărui destinatar.

Către

fratele Moise Ardelean, preşedinte al Cultului Penticostal din România (şi fraţii adunaţi împreună cu el, miercuri seara)
fratele Cornel Avram preşedintele Uniunii Bisericilor Penticostale Române,
fratele Vasile Cînpean preşedintele Alianţei Assemblies of God,
fratele Florin Câmpean preşedinte al Romanian Church of God

Dragi fraţi în Hristos,

În aceste zile, cu voia lui Dumnezeu, pe canalul Biruitorul va fi publicat un material video despre Lazăr Gog. Link-ul va fi transmis prin mail către mai multe adrese, din ţară şi diaspora, aşa cum a fost şi-n decembrie, cu ocazia materialului numit „Perspectivă profetică 2017 pentru Lazăr Gog”: instituţii, adunări, pastori, posturi radio şi tv, licee teologice, etc... Singura diferenţă va fi că de data aceasta vor fi incluse şi adrese de la alte culte decât cel penticostal, având în vedere faptul că au fost atacaţi în lunile trecute, prin predicile lui Lazăr Gog.
Având în vedere că fiecare dintre voi are legătură cu Lazăr Gog, într-un fel sau altul, sunteţi înştiinţaţi primii, printr-un link privat.
Nu voi da detalii în acest mail în ce priveşte evenimentele petrecute, o istorisire datată este cuprinsă la începutul materialului. Link-urile către aceste clipuri le găsiţi mai jos.

Măcar că nu fac parte din niciuna din organizaţiile pe care le reprezentaţi, ca unul care crede nu numai ce spune Dumnezeu în legătură cu rânduiala dată în Biserică (mai întâi apostoli, apoi prooroci, ...), ci şi din punct de vedere lumesc al stăpânirilor, respect pe fiecare dintre voi, la fel şi ce priveşte deciziile voastre. Astfel, pentru a nu ajunge la dezinformare în viitor este un folos comun să mă ţineţi la curent, în cazul în care luaţi o măsură anume (fără detalii). În caz contrar voi înainta ca şi cum vouă nu vă pasă de toate cele sesizate.

Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul, cred că nu mă înşel că şi al vostru, şi sunt robul lui Hristos.
Dumnezeu să vă binecuvinteze, la fel şi familiile voastre.
Cu dragoste în Hristos.

(link-uri)

Iosif Baciu

Scrisoare deschisă

Expediat: 14 noiembrie 2017, marţi, 09:00

Pentru conducătorul fiecărei organizaţii câte un exemplar

Către

fratele Moise Ardelean, preşedinte al Cultului Penticostal din România,
fratele Cornel Avram preşedintele Uniunii Bisericilor Penticostale Române,
fratele Vasile Cînpean preşedintele Alianţei Assemblies of God,
fratele Florin Câmpean preşedinte al Romanian Church of God

Dragă frate «numele»,

La sfârşitul acestui an, dacă va voi Domnul, prin harul Său va fi postat o nouă „Perspectivă profetică pentru Lazăr Gog”. Printre alţii va fi menţionat şi numele tău, ca susţinător al lui Lazăr Gog. Te înştiinţez în această privinţă.

Clipul descoperă felul în care înăduşe Lazăr Gog slava lui Dumnezeu prin păcat, şi Duhul Sfânt punctează printre păcate şi «va fi menţionat public odată cu apariţia clipului video» din viaţa lui.

Link promo: https://youtu.be/7NjCDxbRqhE

Domnul să te binecuvinteze.

Iosif Baciu

Scrisoare deschisă

Expediat: 14 noiembrie 2017, marţi, 18:30

Pace sfântă frate Lazăr,

Anul trecut ţi s-a adus la cunoştinţă să încetezi cu învăţăturile mincinoase, şi să te pocăieşti. Pe tine nu te-a interesat slava lui Dumnezeu, lucru ce reiese clar din comportarea avută după inştiinţarea făcută. De accea, şi anul acesta va fi o „Perspectivă profetică” pentru tine.

Prin acest mail te anunţ, că acest material va puncta printre altele şi păcatul «va fi menţionat public odată cu apariţia clipului video» din viaţa ta. Îţi spun acest lucru din timp, pentru ca în cazul în care ai obiecţii să poţi spune ce ai de spus.

Dacă va voi Domnul, prin harul Lui, upload-ul va avea loc între 24 şi 31 decembrie. Link-ul către promo este acesta: https://youtu.be/7NjCDxbRqhE

Este ultima dată când te anunţ despre apariţia unui material, nu ştiu dacă Domnul va mai voi să fac un asemenea lucru. Este aproape vremea când va trebui să mă dau la o parte, şi să las pe Cel care are sabia să facă ce a plănuit împotriva ta.

Orice corespondenţă din acest moment (inclusiv acest mail) va fi făcută publică pe site-ul biruitorul.ro.

În ce mă priveşte, m-am rugat pentru tine, şi o voi face de câte ori îmi va spune Duhul Sfânt. Dar, lucru foarte trist pentru tine, starea ta înaintea lui Dumnezeu este foarte gravă. Pentru faptul, că ai înăduşit adevărul, slava şi lauda Lui, în nelegiuirea ta, mânia Lui s-a aprins împotriva ta.

Cele patru organizaţii, Romanian Church of God (prin fratele Florin Câmpean), Assemblies of God (prin fratele Vasile Cînpean), Romanian Pentecostal Union (prin fratele Cornel Avram) şi Cultul Penticostal din România (prin fratele Moise Ardelean), au fost înştiinţaţi în această zi, ca să aibă vreme să se distanţeze.

Domnul să aibă milă de tine, şi să-ţi dea har să găseşti putere şi să te pocăieşti.

Cu dragoste în Hristos.

Iosif Baciu

Istorie

Anul trecut, în decembrie, Biruitorul a publicat pe YouTube şi pe site-ul www.biruitorul.ro (care momentan este într-un protest împotriva minciunii) un clip video intitulat „Perspectivă profetică 2017 pentru Lazăr Gog”. Acest material în primul rând a fost arătat lui Lazăr Gog, înainte de a fi făcut public, împreună cu un îndemn la pocăinţă. Citare din mail-ul trimis către el: „Am fost nevoit să iau această decizie, de a face o mustrare publică, fiindcă predicile tale au fost făcute deasemenea publice. Ştii foarte bine, că sunt vizionate atât de credincioşi cât şi de necredincioşi. Lucrurile nu mai pot continua în felul acesta. Lucrarea este în Domnul, şi în discuţie este obrazul Lui, şi mântuirea celor credincioşi şi necredincioşi, acum şi la venirea Lui. De aceea, te sfătuiesc: primeşte mustrarea, şi nu te împotrivi Duhului Sfânt.”

Lazăr Gog în mai puţin de o săptămână de la publicare a atacat în public Biruitorul, cu dispreţ şi sfidare, ignorând mustrarea, măcar că era clar că aceasta a fost intenţia, reieşea din textul introductiv; respectiv vindecarea prăpădului ce a făcut Satana prin el în duhurile oamenilor, prin învăţăturile lui mincinoase. Având în vedere că mesajul era „Dacă nu te pocăieşti vei muri” n-a găsit altceva de care să se lege decât însuşi de moartea ce i-a fost prevestită (Gal. 6:8). Nu s-a lăsat corectat în ce priveşte ignorarea adevărului care este scris, în Iona 2:1, „Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peştelui”. Biruitorul a pus deoparte impulsurile fireşti, faţă de care este răstignit, şi a răspuns printr-un alt clip intitulat „Iona mort în pântecele peştelui” (o parodie), prin care a pus la confruntare susţinerile personale, arătând astfel, prin Duhul Sfânt, la rătăcirea susţinută.

Biruitorul a continuat în veghere, având în vedere că Lazăr Gog a început un seminar pe tema decalogului (cele zece porunci). În 06.04.2017 seminarul a ajuns la porunca „să nu ucizi”. Atunci a ieşit la lumină gândul ucigaş prevestit de Duhul Domnului încă din decembrie, el susţinând în felul următor: a lua viaţa cuiva este dreptul lui Dumnezeu, noi putem face acest lucru doar în trei cazuri (război de apărare, pedeapsă capitală, apărare personală şi al familiei). Biruitorul, la vremea respectivă, a dat o replică prin „Războiul lui Gog - Legarea celui tare”; deoarece Fiul lui Dumnezeu n-a venit să piardă lumea, ci lumea să fie mântuită prin El, şi s-a dat pe Sine ca un miel fără glas, pe care-l duci la măcelărie.

În 25.05.2017 s-au completat cele vestite de Duhul Sfânt, când a ajuns la porunca „să nu pofteşti”, ocazie cu care şi-a bătut joc de Dumnezeu susţinând: aceasta este porunca care a făcut cel mai mult rău în Univers. Astfel a ieşit la lumină lăcomia vestită cu luni înainte, în decembrie. S-a judecat singur, pentru că scris este: „osânda acestor oameni este dreaptă” (Romani 3:8). După terminarea seminarului, în 04.06.2017, de Rusalii, a ţinut o predică intitulată „Din lucrarea Duhului Sfânt”. În ea a încercat să abată privirile oamenilor de la Cel care este viu, care a fost mort, şi iată că este viu în vecii vecilor, Cuvântul lui Dumnezeu; ascultând de cel care este numit şi şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana.

Având în vedere slava lui Dumnezeu, Biruitorul vine (şi prin acest material) în apărarea EVANGHELIEI PĂCII, pentru obrazul lui Hristos, de care lui Lazăr Gog nu-i pasă. El a susţinut mai demult, lucru neuitat de Dumnezeu, că Sfintele Scripturi conţin un limbaj demonic. Ştiut este faptul, că Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, şi că orice păcat poate fi iertat, în afara păcatului săvârşit împotriva Duhului Sfânt; care este un păcat veşnic.

Dintre păcatele sesizate

la cele patru organizaţii (prin videoclip)

 

# Hula împotriva Duhului Sfânt

Lazăr Gog susţine că Diavolul a inventat şi introdus un limbaj străin în Sfintele Scripturi, ca să împiedice planul lui Dumnezeu.

# Asocierea omorului cu harul

Spune că cei născuţi din nou pot omorî pe semenul lor în trei cazuri: război de apărare, pedeapsă capitală şi apărare personală sau al familiei.

# Fariseism

Uneşte sau desparte religia şi politica după plăcere (cei interesaţi să vizioneze clipul, Biruitorul nu face politică).

# Lăcomie

A judecat legea, printre care porunca „să nu pofteşti”, încadrându-se la cuvântul care spune: „osânda acestor oameni este dreaptă”.

Video

Lazăr Gog - Judecătorul nedrept

Lazăr Gog - Ţiganiada

Lazăr Gog - Casa lui Dumnezeu este o casă de toleranţă

Lazăr Gog - Orbii şi năluca curviei

Perspectivă profetică 2018 pentru Lazăr Gog

Perspectivă profetică 2018 pentru Lazăr Gog - Promo 2

Lazăr Gog - Pe urmele lui Pinocchio

Atacul lui Lazăr Gog, după ce s-a adus în discuţie păcatul curviei

Perspectivă profetică 2018 pentru Lazăr Gog - Promo 1
 

M-a făcut mama oltean

Jos cununa

Limbajul străin

Baza hulei împotriva Duhului Sfânt

Cine-i de vină ?

Războiul lui Gog - Legarea celui tare

Iona mort în pântecele peştelui

Perspectivă profetică 2017 pentru Lazăr Gog

Cronologie

09.06.2017, vineri, 11:55 AM

Convorbire telefonică cu fratele Moise Ardelean. Nu vrea să creadă urechilor. Nu-i vine să creadă că Lazăr Gog a spus despre Scripturi că
conţin limbaj demonic; deoarece toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. După câteva puncte atinse în timpul discuţiei
ne înţelegem să-i trimit un link privat prin mail, la clipul video. Promite că-l va viziona miercuri seara, 14.06.2017, împreună cu cel puţin un frate.

11.06.2017, duminică, 5:48 PM

Biruitorul trimite sesizare scrisă (vezi secţiunea cu acelaşi nume) la Cultului Penticostal din România, Romanian Pentecostal Union,
Assemblies of God şi Romanian Church of God. În decurs de câteva ore se înregistrează pe YouTube două vizite, pe link-ul privat (informaţie apărută doar după
câteva zile, aşa funcţionează sistemul YouTube), din Oregon şi Arizona (tel. mobil şi tabletă).

13.06.2017, marţi, 6:21, PM

Fratele Florin Cîmpean, din partea Romanian Church of God, contactează Biruitorul prin mail. Citare: „Din moment ce nu vă cunosc, aş vrea
să ne daţi câteva informaţii despre dvs.” Primeşte informaţiile ce se cuvin. (Aceste lucruri se petrec măcar că din Illinois nu apare accesare pe
link-ul privat. Assemblies of God şi Romanian Pentecostal Union, adică fraţii Vasile Cînpean şi Cornel Avram, nu trimit confirmare de primire.)

15.06.2017, joi, 3:16 AM

YouTube nu arată că s-a mai făcut click pe link-ul privat în ultimele 48 de ore (la vizualizarea în timp real). Clipul video „Cine-i de vină ?” este postat în mod public. Link-ul este transmis către mai multe adrese spre informare.

16.06.2017, vineri, 5:38 PM

Având în vedere unele comentarii primite, în care se spune că Lazăr Gog a fost prezentat în mod nedrept, este publicat clipul intitulat
„Baza hulei împotriva Duhului Sfânt”; apocrifele, o altă evanghelie, care ar trebui să fie anatema, dar nu este condamnată de Cultul Penticostal din
România, Romanian Pentecostal Union, Assemblies of God şi Romanian Church of God.

17.06.2017, sâmbătă, 10:01 PM

Este publicat clipul „Limbajul străin”, prin care este luminată hula lui Lazăr Gog împotriva Duhului Sfânt. Modalitatea prin care vesteşte
o altă evanghelie decât cea a Domnului Isus, folosindu-se de Sfintele Scripturi pentru a propovădui cărţile apocrife,
de la o invazie demonică de pe muntele Hermon.

25.09.2017, luni, 01:15 AM

Au trecut mai mult de o sută de zile de la sesizare şi mai marii penticostalilor n-au găsit nimic rău în vorbirea lui Lazăr Gog. Ba, mai mult, a vorbit la a 49-a conferinţă penticostală română din SUA, unde a spus multe prostii. De aceea, sunt publicate clipurile „Jos cununa” (o comparaţie la două predici) şi „M-a făcut mama oltean” (în care este contrazis Domnul Isus pe faţă, în ce priveşte învăţătura Lui: făptura nouă, după chipul Lui).

10.11.2017, vineri, 09:15 AM

Este postat un material promo pentru „Perspectivă profetică 2018 pentru Lazăr Gog”.

14.11.2017, marţi, 08:00 AM

Se încearcă contactarea telefonică al fratelui Moise Ardelean, preşedintele Cultului Penticostal din România, pentru informare cu privire la menţionarea cultului în clipul „Perspectivă profetică 2018 pentru Lazăr Gog”. Doar sună, nu ridică nimeni. Numărul apelat a fost telefonul mobil personal, nu un număr de la cult.

14.11.2017, marţi, 08:10 AM

Este contactat telefonic fratele Romu Mocan, din conducerea Cultului Penticostal din România, secretar general. I se aduce la cunoştinţă că va fi publicat un material video în care cultul va fi menţionat (fratele Moise Ardelean nominal), şi faptul că nu se doreşte acest lucru, intenţia nu este ca cineva să rămână de ruşine (deci, într-un cuvânt: Biruitorul cere din nou să se facă dreptate, prin cercetarea celor sesizate). Răspunsul primit, şi este un adevăr spus înaintea lui Dumnezeu, a fost: „lucrul despre care vorbiţi este interesant”. Interesant ? Biruitorul, având în vedere că fratele nu are posibilitatea să noteze, promite trimiterea unui nr. de telefon pentru contact (mobil) pe adresa de mail al fratelui (lucru ce a şi fost făcut imediat).

14.11.2017, marţi, 09:00 AM

Conducătorii celor patru organizaţii sunt înştiinţaţi prin mail cu privire la clipul video „Perspectivă profetică 2018 pentru Lazăr Gog”, prin care Duhul Sfânt punctează printre păcate şi «va fi menţionat public odată cu apariţia clipului video» din viaţa lui Lazăr Gog. Au la dispoziţie mai mult de o lună de zile, dacă doresc să cerceteze şi să se distanţeze.

14.11.2017, marţi, 06:30 PM

Este înştiinţat Lazăr Gog cu privire la clipul video „Perspectivă profetică 2018 pentru Lazăr Gog”, şi păcatul «va fi menţionat public odată cu apariţia clipului video» este adus la cunoştinţa lui, primind posibilitatea ca să obiecteze.

22.11.2017, miercuri, 14:00 PM

Are loc o nouă convorbire telefonică cu fratele Moise Ardelean. Acesta afirmă că nu este adevărat că el este un susţinător al lui Lazăr Gog. Să dea Dumnezeu ca să fie întocmai. Dar, la afirmaţia „frate, tu eşti «şeful»”, şi asta în ce priveşte libertatea ce o are Lazăr Gog la amvoanele adunărilor penticostale din România, se dezvinovăţeşte: „nu-i chiar aşa”, în sensul că, dacă am înţeles bine ce vroia să spună, nu numai el decide un asemenea lucru. Biruitorul caută să privească situaţia prin prisma Cuvântului lui Dumnezeu, care zice: dacă cineva vă aduce o altă veste, decât cea care v-a fost adusă, şi este Evanghelia păcii, să nu-l primiţi în casă, nici să nu-i ziceţi bun venit. Biruitorul îl înţelege foarte bine pe fratele Moise Ardelean, în neputinţa lui, dar nu trebuie să fie aşa. Este problema Cultului Penticostal, că nu-l poate opri pe Lazăr Gog, nu al Biruitorului. De aceea până ce nu va lua măsuri cel puţin unul dintre ei, distanţându-se, Biruitorul va considera că cele patru organizaţii, din SUA şi România, prin lipsa lor de acţiune de fapt subscriu cuvintele şi faptele lui Lazăr Gog; şi asta se întâmplă în realitate, câtă vreme tac.

23.11.2017, joi, 04:30 AM

Se publică o replică la atacul lui Lazăr Gog, din 19.11.2017, prin clipul „Atacul lui Lazăr Gog, după ce s-a adus în discuţie păcatul curviei”. Am luat decizia să nu mai aştept, comportamentul nedemn de un păstor penticostal este dovadă suficientă, că nu vrea să se pocăiască. Sunt înştiinţaţi fraţii asupra situaţiei, printr-un mail, şi li se aduce la cunoştinţă că, dacă va voi Domnul, prin harul Lui, în perioada 24-31 decembrie, sau cel târziu începutul anului viitor, va fi publicat „Perspectivă profetică 2018, pentru Lazăr Gog”; material video care abordează păcatul curviei în viaţa Lui.

21.12.2017, joi, 12:30 PM

Este publicat clipul „Lazăr Gog - Pe urmele lui Pinocchio”, pentru ca mai marii penticostalilor să nu aibă motive de scuze, cum s-a scuzat fratele Moise Ardelean cu ocazia unei convorbiri telefonice: cică, Lazăr Gog întotdeauna a fost aşa, mai deosebit în învăţătură. Biruitorul zice: Lazăr Gog este un mincinos, care s-a îndepărtat de Domnul, şi trebuie să se pocăiască; până ce nu face acest lucru să tacă.

02.01.2018, marţi, 04:30 AM

Se începe încărcarea fişierului video „Perspectivă profetică 2018 pentru Lazăr Gog”, după upload-ul celor 7GB (durează) va fi disponibil pe canalul Youtube. Este momentul când Lazăr Gog ţine predica lui anuală, aşa că nimeni nu poate zice că nu s-a procedat corect. Dumnezeu este acela care face dreptate pe pământ, şi Cuvântul Lui este adevărul.

16.01.2018, marţi, 10:30 PM

Duminică, în urmă cu două zile, Lazăr Gog a ţinut o predică intitulată „Sunt surprins”, având la bază Matei 9:27-31. A împroşcat cu venin în toate direcţiile (nu mai are rost să fie pomenite, pentru că dă dovada unui nesimţit) şi a vorbit la plural, evitând confruntarea directă cu Biruitorul, care a cerut un răspuns la cele publicate la începutul anului, în „Perspectivă profetică 2018 pentru Lazăr Gog”; dacă s-a întinat cu trupul sau cu duhul. Nu are curajul să răspundă pentru faptele lui, este laş, le numeşte „fabricaţii”, măcar că nici nu au fost incluse în materialul de la începutul anului, doar s-a făcut referire la ele. Este evident că Biruitorul a spus adevărul, şi mai marii penticostali (dovadă tăcerea lor) îl protejează. Ca să-şi scape pielea, prin minciună, a introdus lângă cei doi orbi „năluca”, şi a făcut din toţi orbi ca să le deschidă ochii. Despre acest fapt vorbeşte acest clip nou, intitulat „Orbii şi năluca”. Ba, mai mult ! La sfârşitul predicii, cine doreşte poate verifica, spune că va fi îmbrăcat de Dumnezeu cu o putere mare, pentru că nu a umblat după năluci, şi alţii vor fi invidioşi. Biruitorul se autoinvită la acest moment !

31.01.2018, miercuri, 10:30 PM

În cursul lunii ianuarie Lazăr Gog vizitează România, şi cu această ocazie trece şi pe la Râmnicelu, pentru a lua parte la o conferinţa pentru familie. Aici minte Duhul Sfânt, în ce priveşte faptul că trupurile noastre sunt Templul Lui, învăţând astfel pe fraţii romi ca să curvească. Recunoaşte şi faptul că nu odată l-a minţit pe Dumnezeu, fiind astfel vrednic de moarte ca şi Anania şi Safira. Deci, pot curvi, că Dumnezeu nu-i loveşte pe loc cu moartea, numai să nu atingă pragul toleranţei. Astfel, face din Casa lui Dumnezeu o casă de toleranţă. Despre aceste lucruri mărturiseşte clipul video încărcat: Lazăr Gog - Casa lui Dumnezeu este o casă de toleranţă.

09.04.2018, luni, 01:30 AM

Sunt publicate două clipuri video: Ţiganiada şi Judecătorul nedrept. Fără comentarii; cine are urechi de auzit aude, şi cine are ochi de văzut vede.