Perspectivă profetică 2022, pentru Lazăr Gog

Satan și Biblia

Corabia care se scufundă. O evanghelie cârpită.

Prezentare și explicații

Nimic nou sub soare

Iată, a mai trecut un an, prin harul Domnului... și pocăința tot nu a venit. Doar două lucruri s-au schimbat: „evanghelia” vestită de Lazăr Gog a devenit tot mai zdrențuită, și fermitatea Duhului Sfânt cu privire la Adevăr a devenit tot mai luminoasă. Să nu fie așa? Cu ajutorul YouTube oricine poate verifica cele afirmate. Ba mai mult, ne stă la dispoziție și site-ul Bisericii Emanuel din Anaheim, sau canalul de pe Vimeo. În aceste locuri au fost postate predicile lui, și pot fi vizionate oricând. Cârpirea „evangheliei” trebuia făcută în mod deosebit în locul unde era cea mai mare gaura: făgăduința lui Dumnezeu. Minciuna mascată sub forma unui atac demonic îndreptat împotriva Mântuitorului promis a fost arătată de Duhul Sfânt. Noi, care cunoaștem adevărul, știm că nicio minciună nu vine din adevăr. Cică, Satana a citit în Cuvântul Domnului înainte de potop, și a văzut că Dumnezeu are în plan să se întrupeze prin Isus Hristos; astfel luând măsuri, trimițând demoni ca să pervertească rasa umană. Numai că... prima scriere însuflată de Dumnezeu a apărut mult după potop, prin Moise. Deci, Satana nu avea înainte de potop la dispoziție nimic scris, prin însuflarea Duhului Sfânt.

Corabia care se scufundă

Stânca de care s-a izbit Lazăr Gog este Stânca veacurilor, Dumnezeul lui Israel. Vremea este scurtă, și dacă nu se va pocăi va fi îndepărtat pe veci de fața Domnului, va muri. El își imaginează că se poate și așa. Uite, dragă Lazăre, Duhul Sfânt spune altceva: nu se poate. Nu degeaba a venit Domnul Isus în această lume, ca să-și isprăvească lucrarea Lui de mântuire. El trage oamenii ca să trăiască în lume, pe când Duhul Sfânt îi trage către Hristos. Izbitura dată de Stânca veacurilor se răsfrânge peste toată corabia. Odată lămurită situația Satanei și a Bibliei, ca o minciună, lucru care nu vine de la Dumnezeu, se prăbușesc toate cele construite pe ea. Toate cuvintele răstălmăcite mărturisesc despre o viață trăită în minciună.

Ce urmează?

Ce ar putea urma, odată ce Dumnezeu îi dă suflare, decât o altă perspectivă profetică pentru anul 2022. Va ieși cu minciunile lui din nou înaintea poporului, pentru o slavă deșartă. El nu este biruit de Domnul, pe el Domnul „l-a înșelat”. Fiecare este robul lucrului de care este biruit. În loc să urmeze Duhul Sfânt, care ne-a învățat prin cuvântul prorociei despre credința în Isus Hristos, astfel luminându-ne inimile prin Luceafărul strălucitor de dimineață, va urmări gândurile lui firești, vorbind despre ele ca și de la Dumnezeu, argumentând cu citate biblice.

COVID-19?

Da, clipul video demască și minciuna spusă de Lazăr Gog împotriva vaccinului pentru Covid-19.