Perspectivă profetică 2024, pentru Lazăr Gog

Războiul lui Gog

Război, comunism și securitate.

Prezentare și explicații

Lazăr Gog, comunismul și securitatea

Mai puțin contează faptul dacă-i place sau nu lui Lazăr Gog dezbaterea acestui subiect. El cu gura lui s-a legat de epoca de aur, lăudându-se că a vestit tovarășilor lui de joacă venirea Domnului, de la un adevăr scris în ziarul comunist Scânteia. Deci, după spusele lui, comuniștii au spus adevărul, măcar că nu le făcea o plăcere acest lucru. Eu am învățat din Scripturi, că adevărul este Isus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, și nicidecum cuvintele unor comuniști. Nu existau cumva biblii pe vremea aceea? Ne-a mințit când a spus că a citit-o la vârsta de nouă ani? Se nasc multe întrebări. Vom avea parte de răspunsuri? Și, un al doilea aspect, vorbind despre colaboratorii cu securitatea. Măcar că în 2010 a semnat și el la Atlanta declarația Consiliului Pastoral, cu privire la condamnarea actelor de colaborare cu securitatea, vine în România cu tupeu ca să ne educă, să fim înțelegători. Lăzărică, semnătura pusă atunci pe hârtiuță nu mai este valabilă? Nu te-ai angajat la descurajarea promovării acestor oameni în sfera ta? Vrei să spui că ne uitam la Muppets, și nu la un angajament solemn al unor oameni care se declarau responsabili? De iertarea noastră sau de iertarea lui Dumnezeu au nevoie mai degrabă acești oameni? Ce bine că noaptea toate pisicile sunt negre.

Războiul lui Gog

Pentru oricine care are puține cunoștințe biblice, știut este faptul, că la venirea Domnului un înger se va pogorâ din cer, și va lega Satana și-l va arunca în Adânc, pentru o mie de ani. Numai după cei o mie de ani, după dezlegarea lui, se va scula să înșele neamurile, care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog. Scenariul, căci altfel nu poate fi numit, cu coaliția arabă, urmată de răpirea Bisericii, de războiul lui Gog și ridicarea fiarei, din pricina saltului de o mie de ani, este descalificată. Cum se spune: din creangă-n creangă. Astfel toate războaiele vestite de Lazăr Gog devin penibile, sunt în capul lui și nu altundeva. Iată războiul lui Gog. În mintea lui, gândurile lui firești, pe care nu le face rob ascultării Domnului Isus încă din copilărie. De ce ar face? Doar nu a citit el adevărul din Scânteia comunistă?Și ducând scenariul creat de el până la a doua venire a Domnului, de data aceasta pentru Israel și nu pentru Biserică (măcar că Domnul va mai veni pentru o singură dată), judecata, pământul nou, veșnicia. Tot scenariul este o epavă putrezită de pe fundul mării. Și mai vrea conferință profetică la București!

Trezirea lui Haman

Da, am vrut să abordez direct acest subiect, dar am înțeles înaintea Domnului că nu este necesar. Totuși, cu îngăduința Lui voi face o mențiune, pentru că este vrednică de luat în seamă. La începutul anului trecut Lazăr Gog ne băga pe gât neînțelegerile dintre neamuri (cele din orientul apropiat), prin perspectiva profetică 2023, fără a bănui măcar lucrurile ce urmau să se întâmple la 7 octombrie, prin atacul Hamas. Astfel, după cele întâmplate a întors foaia, că nu este numai o luptă pentru pământ, ci și ceva spiritual, un duh al sâlniciei. Bla-bla-bla, și a ajuns iarăși la vremea lui Noe, uriași, etc... Săracul, căci din nou s-a aprins cu coaliția arabă și venirea Domnului, nu și-a adus aminte că lupta noastră nu este împotriva cărnii și a sângelui. Foc și pară, numai sânge de arab și musulman, fără să țină cont de voia lui Dumnezeu. Parcă Dumnezeu ar fi stupid: ne poruncește să luptăm doar împotriva duhurilor răutății, apoi se contrazice și nimicește popoare întregi prin poporul său.

Efraim, întâiul Meu născut

Adept al liberului arbitru, Lazăr Gog ne „îndeamnă la pocăință”. Și chiar sună drept la prima strigare. Căci cine altul trebuie să ia decizia dacă nu omul? Numai că Efraim, prin gura lui Ieremia, îl contrazice: „...întoarce-mă Tu, și mă voi întoarce, căci Tu ești Domnul, Dumnezeul meu!” La fel face și Domnul Isus: „Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl...” sau „Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi...” Chiar Pavel a spus: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința, și înfăptuirea.” Ce să mai spui, dacă cineva nu pricepe cuvintele: „Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr.”? Deci, dacă nu atrage Tatăl, cum ar putea să vrea omul? Lui Lăzărică îi plac astfel de „polemici teologice”, câtă vreme nu trebuie să se preocupe de pocăința lui.

Răscumpărați vremea

Această vreme, despre care a vorbit Pavel efesenilor, nu este o vreme anume din viața noastră. Da, este adevărat, orice lucru își are vremea lui. În cazul de față este vorba despre vremea pe care ne-a dat-o Dumnezeu să trăim în Hristos pe acest pământ, în acest cort. Răscumpărarea zilelor se face prin credință, umblând prin Duhul, rodind. Căutați să împliniți primele două porunci, și veți împlini toată Legea și prorocii. Față de Dumnezeu, frați, toți oamenii, și va fi ferice de voi.