Perspectivă profetică 2023, pentru Lazăr Gog

Luceafărul strălucitor de dimineață

Claritatea Duhului Sfânt despre Israel.

Prezentare și explicații

Isus, Luceafărul strălucitor de dimineață

Luarea aminte la cuvântul prorociei a fost lucrarea Duhului Sfânt, în vederea luminării inimilor noastre. Odinioară eram întuneric, dar acum suntem lumină. Cel care a zis „să lumineze lumina din întuneric” a luminat inimile noastre. Iubind rămânem în lumină. Perspectivele profetice, vestite de Lazăr Gog la început de fiecare an, au ca scop stingerea acestei lumini prin ură, prin firea pământească. Uciderea este păcatul principal de care se folosește. Noi cei care am fost mântuiți prin noul legământ, făgăduit și împlinit pentru Israel, nu trebuie să ascultăm de el.

Răscumpărarea vremii

Scriptura ne spune deslușit: Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestori lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală, este lumina. De aceea zice: „Deșteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morți, și Hristos te va lumina”. Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.