.: Biruitorul, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu

"Cine este celce a biruit lumea, dacă nu celce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?", 1Ioan, 5:5. Biruința este prin Hristos, El a biruit lumea. Născut nu din voia unui om, venit în această lume prin Duhul Sfânt, întrupat și născut prin fecioara Maria. În ce privește trupul evreu, în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, Cel dintâi din lucrările lui Dumnezeu, înainte de orice început. Nu degeaba același om exclama: "La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu.", Ioan, 1:1-2. Toate lucrurile au fost făcute prin El, fie cele văzute sau nevăzute, în El era, este și va fi, viața tuturor oamenilor. Prin El dă viață Tatăl ceresc atât nouă oamenilor cât și dobitoacelor, chiar și semințelor căzute pe pământ. Și după cum sămânța care a căzut pe pământ nu poate aduce roadă fără ca mai întâi să moară, tot așa și El a murit, ca apoi să învieze pentru a rămâne în veac, și a da biruința asupra lumii, asupra acestui veac. Să ne smulgă din firea pământească, să ne facă părtași firii dumnezeiești. Continuare

mesianici
Site recomandat de Biruitorul

.: Biblia sau Sfânta Scriptură

Se spune că Biblia este cea mai tradusă carte din lume. Unii prin asta, având la bază Matei 24:14, "Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul", înțeleg împlinirea celor vestite. Da, este adevărat, putem spune că este o dovadă că se apropie. Dar, ce rost are? Putem avea Biblia în fiecare bibliotecă de pe acest pământ, să fie afișată pe fiecare site, dacă o privim ca ceva străină, nu ne folosește la nimic. Sau să facem cercetări înverșunate asupra ei, câtă vreme ne abatem de la voia lui Dumnezeu. Omul trebuie să aibă urechile deschise, să cunoască scopul cu care ne-a fost dată. De multe ori s-a dat ca citat 2Tim. 3:16-17, "Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună", dar nu s-a ținut cont de voia Lui. Continuare

predicro
Site recomandat de Biruitorul

.: Ancora creștinului

A spune că creștinul prin credință este ancorat în Hristos, și așa este, ar fi prea puțin. Această stabilitate căpătată prin credință nu este doar o declarație, o teorie sau un gând, este viață din belșug. Credința este vie, precum este și El. Adeseori vorbim și socotim că spunem lucruri mari și de mare însemnătate, că cele enunțate sunt de mare importanță, și de bază în relația noastră cu Dumnezeu. Domnul nostru dorește ca să ne cercetăm, să vedem dacă suntem în credință, doar așa putem avea părtășie cu El. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Continuare

rve
Site recomandat de Biruitorul

.: Pocăința, starea plăcută lui Dumnezeu

Odată veniți în această lume am început să învățăm, să acumulăm cunoștințe pe diferite căi. Nu știam ce înseamnă dragostea, gândul, tristețea, frica, și multe altele, până ce nu am învățat despre ele. A cunoaște și a experimenta, sau cu un alt cuvânt spus a trăi, nu este același lucru. Pot să cunosc însemnătatea dragostei, dar să fiu un om plin de ură. Pot să știu ce reprezintă frica, dar să fiu un om curajos. La fel este și cu pocăința. Nu poți ști ce înseamnă până ce nu înveți despre ea. Unii pot avea o părere rea, și se poate datora atât unei cunoașteri greșite cât și al unei inimi rele. Alții pot avea o părere bună, dar să nu o trăiască din diferite motive. Continuare

anatatarandras
Site recomandat de Biruitorul

.: Botezul în apă

În ce privește botezul în apă putem spune, fără a fi necesar să facem cercetări amănunțite, că este după voia lui Dumnezeu dacă se face la o vârstă matură. Această afirmație are la bază Sfintele Scripturi. Chiar Isus Hristos a fost botezat de către Ioan Botezătorul, proorocul așteptat să vină înaintea lui Mesia. Lucru adeverit de Domnul Isus ucenicilor, după schimbarea la față, pe când se coborau de pe munte. El era acela care venise în duhul lui Ilie, prin puterea Duhului Sfânt, ca să întoarcă inimile copiilor spre părinți, și al părinților spre copii, să vestească pocăința evreilor, credința în Cel care urma după el, Hristosul Domnului. Însuși Isus a fost botezat, ca dovadă cu privire la porunca dumnezeiască, chiar dacă în El nu era păcat: "Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit." Matei 3:15. Continuare

harulzalau
Site recomandat de Biruitorul

.: Cuvinte adevărate


Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu. Nu este mai mare dragoste decît să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.

Ioan, 15:12-13

sperantacluj
albini
sperantasua
sperantaafrica
clujulevanghelic
messianicisrael