Biruitorul protestează împotriva minciunilor lui Lazăr Gog

detalii

Contorul dreptăţii

Timp scurs de la sesizarea minciunilor la
Cultul Penticostal din România, Romanian Church of God,
Assemblies of God şi Romanian Pentecostal Union.

Sesizare

Expediat: 11 iunie 2017, duminică, 17:48

Acest mail necesită o confirmare de primire din partea fiecărui destinatar.

Către

fratele Moise Ardelean, preşedinte al Cultului Penticostal din România (şi fraţii adunaţi împreună cu el, miercuri seara)
fratele Cornel Avram preşedintele Uniunii Bisericilor Penticostale Române,
fratele Vasile Cînpean preşedintele Alianţei Assemblies of God,
fratele Florin Câmpean preşedinte al Romanian Church of God

Dragi fraţi în Hristos,

În aceste zile, cu voia lui Dumnezeu, pe canalul Biruitorul va fi publicat un material video despre Lazăr Gog. Link-ul va fi transmis prin mail către mai multe adrese, din ţară şi diaspora, aşa cum a fost şi-n decembrie, cu ocazia materialului numit „Perspectivă profetică 2017 pentru Lazăr Gog”: instituţii, adunări, pastori, posturi radio şi tv, licee teologice, etc... Singura diferenţă va fi că de data aceasta vor fi incluse şi adrese de la alte culte decât cel penticostal, având în vedere faptul că au fost atacaţi în lunile trecute, prin predicile lui Lazăr Gog.
Având în vedere că fiecare dintre voi are legătură cu Lazăr Gog, într-un fel sau altul, sunteţi înştiinţaţi primii, printr-un link privat.
Nu voi da detalii în acest mail în ce priveşte evenimentele petrecute, o istorisire datată este cuprinsă la începutul materialului. Link-urile către aceste clipuri le găsiţi mai jos.

Măcar că nu fac parte din niciuna din organizaţiile pe care le reprezentaţi, ca unul care crede nu numai ce spune Dumnezeu în legătură cu rânduiala dată în Biserică (mai întâi apostoli, apoi prooroci, ...), ci şi din punct de vedere lumesc al stăpânirilor, respect pe fiecare dintre voi, la fel şi ce priveşte deciziile voastre. Astfel, pentru a nu ajunge la dezinformare în viitor este un folos comun să mă ţineţi la curent, în cazul în care luaţi o măsură anume (fără detalii). În caz contrar voi înainta ca şi cum vouă nu vă pasă de toate cele sesizate.

Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul, cred că nu mă înşel că şi al vostru, şi sunt robul lui Hristos.
Dumnezeu să vă binecuvinteze, la fel şi familiile voastre.
Cu dragoste în Hristos.

(link-uri)

Iosif Baciu

Istorie

Anul trecut, în decembrie, Biruitorul a publicat pe YouTube şi pe site-ul www.biruitorul.ro (care momentan este într-un protest împotriva minciunii) un clip video intitulat „Perspectivă profetică 2017 pentru Lazăr Gog”. Acest material în primul rând a fost arătat lui Lazăr Gog, înainte de a fi făcut public, împreună cu un îndemn la pocăinţă. Citare din mail-ul trimis către el: „Am fost nevoit să iau această decizie, de a face o mustrare publică, fiindcă predicile tale au fost făcute deasemenea publice. Ştii foarte bine, că sunt vizionate atât de credincioşi cât şi de necredincioşi. Lucrurile nu mai pot continua în felul acesta. Lucrarea este în Domnul, şi în discuţie este obrazul Lui, şi mântuirea celor credincioşi şi necredincioşi, acum şi la venirea Lui. De aceea, te sfătuiesc: primeşte mustrarea, şi nu te împotrivi Duhului Sfânt.”

Lazăr Gog în mai puţin de o săptămână de la publicare a atacat în public Biruitorul, cu dispreţ şi sfidare, ignorând mustrarea, măcar că era clar că aceasta a fost intenţia, reieşea din textul introductiv; respectiv vindecarea prăpădului ce a făcut Satana prin el în duhurile oamenilor, prin învăţăturile lui mincinoase. Având în vedere că mesajul era „Dacă nu te pocăieşti vei muri” n-a găsit altceva de care să se lege decât însuşi de moartea ce i-a fost prevestită (Gal. 6:8). Nu s-a lăsat corectat în ce priveşte ignorarea adevărului care este scris, în Iona 2:1, „Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peştelui”. Biruitorul a pus deoparte impulsurile fireşti, faţă de care este răstignit, şi a răspuns printr-un alt clip intitulat „Iona mort în pântecele peştelui” (o parodie), prin care a pus la confruntare susţinerile personale, arătând astfel, prin Duhul Sfânt, la rătăcirea susţinută.

Biruitorul a continuat în veghere, având în vedere că Lazăr Gog a început un seminar pe tema decalogului (cele zece porunci). În 06.04.2017 seminarul a ajuns la porunca „să nu ucizi”. Atunci a ieşit la lumină gândul ucigaş prevestit de Duhul Domnului încă din decembrie, el susţinând în felul următor: a lua viaţa cuiva este dreptul lui Dumnezeu, noi putem face acest lucru doar în trei cazuri (război de apărare, pedeapsă capitală, apărare personală şi al familiei). Biruitorul, la vremea respectivă, a dat o replică prin „Războiul lui Gog - Legarea celui tare”; deoarece Fiul lui Dumnezeu n-a venit să piardă lumea, ci lumea să fie mântuită prin El, şi s-a dat pe Sine ca un miel fără glas, pe care-l duci la măcelărie.

În 25.05.2017 s-au completat cele vestite de Duhul Sfânt, când a ajuns la porunca „să nu pofteşti”, ocazie cu care şi-a bătut joc de Dumnezeu susţinând: aceasta este porunca care a făcut cel mai mult rău în Univers. Astfel a ieşit la lumină lăcomia vestită cu luni înainte, în decembrie. S-a judecat singur, pentru că scris este: „osânda acestor oameni este dreaptă” (Romani 3:8). După terminarea seminarului, în 04.06.2017, de Rusalii, a ţinut o predică intitulată „Din lucrarea Duhului Sfânt”. În ea a încercat să abată privirile oamenilor de la Cel care este viu, care a fost mort, şi iată că este viu în vecii vecilor, Cuvântul lui Dumnezeu; ascultând de cel care este numit şi şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana.

Având în vedere slava lui Dumnezeu, Biruitorul vine (şi prin acest material) în apărarea EVANGHELIEI PĂCII, pentru obrazul lui Hristos, de care lui Lazăr Gog nu-i pasă. El a susţinut mai demult, lucru neuitat de Dumnezeu, că Sfintele Scripturi conţin un limbaj demonic. Ştiut este faptul, că Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, şi că orice păcat poate fi iertat, în afara păcatului săvârşit împotriva Duhului Sfânt; care este un păcat veşnic.

Dintre păcatele sesizate

la cele patru organizaţii (prin videoclip)

 

# Hula împotriva Duhului Sfânt

Lazăr Gog susţine că Diavolul a inventat şi introdus un limbaj străin în Sfintele Scripturi, ca să împiedice planul lui Dumnezeu.

# Asocierea omorului cu harul

Spune că cei născuţi din nou pot omorî pe semenul lor în trei cazuri: război de apărare, pedeapsă capitală şi apărare personală sau al familiei.

# Fariseism

Uneşte sau desparte religia şi politica după plăcere (cei interesaţi să vizioneze clipul, Biruitorul nu face politică).

# Lăcomie

A judecat legea, printre care porunca „să nu pofteşti”, încadrându-se la cuvântul care spune: „osânda acestor oameni este dreaptă”.

Video

M-a făcut mama oltean

Jos cununa

Limbajul străin

Baza hulei împotriva Duhului Sfânt

Cine-i de vină ?

Războiul lui Gog - Legarea celui tare

Iona mort în pântecele peştelui

Perspectivă profetică 2017 pentru Lazăr Gog

Cronologie

09.06.2017, vineri, 11:55 AM

Convorbire telefonică cu fratele Moise Ardelean. Nu vrea să creadă urechilor. Nu-i vine să creadă că Lazăr Gog a spus despre Scripturi că
conţin limbaj demonic; deoarece toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. După câteva puncte atinse în timpul discuţiei
ne înţelegem să-i trimit un link privat prin mail, la clipul video. Promite că-l va viziona miercuri seara, 14.06.2017, împreună cu cel puţin un frate.

11.06.2017, duminică, 5:48 PM

Biruitorul trimite sesizare scrisă (vezi secţiunea cu acelaşi nume) la Cultului Penticostal din România, Romanian Pentecostal Union,
Assemblies of God şi Romanian Church of God. În decurs de câteva ore se înregistrează pe YouTube două vizite, pe link-ul privat (informaţie apărută doar după
câteva zile, aşa funcţionează sistemul YouTube), din Oregon şi Arizona (tel. mobil şi tabletă).

13.06.2017, marţi, 6:21, PM

Fratele Florin Cîmpean, din partea Romanian Church of God, contactează Biruitorul prin mail. Citare: „Din moment ce nu vă cunosc, aş vrea
să ne daţi câteva informaţii despre dvs.” Primeşte informaţiile ce se cuvin. (Aceste lucruri se petrec măcar că din Illinois nu apare accesare pe
link-ul privat. Assemblies of God şi Romanian Pentecostal Union, adică fraţii Vasile Cînpean şi Cornel Avram, nu trimit confirmare de primire.)

15.06.2017, joi, 3:16 AM

YouTube nu arată că s-a mai făcut click pe link-ul privat în ultimele 48 de ore (la vizualizarea în timp real). Clipul video „Cine-i de vină ?” este postat în mod public. Link-ul este transmis către mai multe adrese spre informare.

16.06.2017, vineri, 5:38 PM

Având în vedere unele comentarii primite, în care se spune că Lazăr Gog a fost prezentat în mod nedrept, este publicat clipul intitulat
„Baza hulei împotriva Duhului Sfânt”; apocrifele, o altă evanghelie, care ar trebui să fie anatema, dar nu este condamnată de Cultul Penticostal din
România, Romanian Pentecostal Union, Assemblies of God şi Romanian Church of God.

17.06.2017, sâmbătă, 10:01 PM

Este publicat clipul „Limbajul străin”, prin care este luminată hula lui Lazăr Gog împotriva Duhului Sfânt. Modalitatea prin care vesteşte
o altă evanghelie decât cea a Domnului Isus, folosindu-se de Sfintele Scripturi pentru a propovădui cărţile apocrife,
de la o invazie demonică de pe muntele Hermon.

25.09.2017, luni, 01:15 AM

Au trecut mai mult de o sută de zile de la sesizare şi mai marii penticostalilor n-au găsit nimic rău în vorbirea lui Lazăr Gog. Ba, mai mult, a vorbit la a 49-a conferinţă penticostală română din SUA, unde a spus multe prostii. De aceea, sunt publicate clipurile „Jos cununa” (o comparaţie la două predici) şi „M-a făcut mama oltean” (în care este contrazis Domnul Isus pe faţă, în ce priveşte învăţătura Lui: făptura nouă, după chipul Lui).